Algemene voorwaarden ergonomisch dragen

Hier vind je de voorwaarden die van toepassingen zijn bij het aangaan van een activiteit rondom dragen bij Bundeltje Liefde, ongeacht de inhoud van de afspraak.


Algemeen

 • De algemene voorwaarden over ergonomisch dragen zijn van toepassingen op alle activiteiten van Bundeltje Liefde met als onderwerp het ergonomisch dragen van kinderen.
 • Onder de term activiteit vallen alle afspraken of contactmomenten met als onderwerp het ergonomisch dragen van een kindje. Hieronder vallen draagconsulenten, workshops, maar ook een gratis draaginloop of informatie verstrekking via welke communicatie methode dan ook.
 • Bundeltje Liefde is een opgeleide draagconsulent.
 • Onder klant wordt verstaan degene die aanwezig is bij de activiteit.

Aansprakelijkheid

 • Bundeltje Liefde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.

Behoud materialen

 • In verband met het behoud van de dragers vraag ik je om voorafgaand aan en tijdens het consult niet te roken.
 • Ik verneem het graag van te voren als er huisdieren aanwezig zijn tijdens het consult. Dit omdat andere klanten mogelijk last hebben van allergieën.

Nazorg

 • Mocht je na het consult een keer twijfelen, dan kun je altijd foto’s sturen en kijk ik via die weg met je mee.
 • Dit is kosteloos tot maximaal 3 maanden na het consult

Betaling

 • De factuur met de kosten en eventuele reiskosten worden na het consult per e-mail verstuurd. Deze factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 • Indien na 7 dagen de factuur niet (volledig) betaald is, wordt er een herinnering gestuurd

Annulering

 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht om een afspraak te annuleren indien Jannicke als doula aanwezig is bij een geboorte van een doula-cliënt. Indien dit het geval is, zal de afspraak op een andere datum/tijdstip ingehaald worden.
 • Annulering door de klant dient minimaal 24 uur van te voren geschieden. Wordt de afspraak binnen 24 uur geannuleerd uit nalatigheid, dan wordt er €25,- gefactureerd voor de vrij gehouden tijd.

Vertrouwelijkheid

Bundeltje Liefde zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De verstrekte gegevens zullen 3 maanden na het consult worden vernietigd.


Tarieven

De tarieven van de verschillende mogelijkheden zijn te vinden op de website www.bundeltjeliefde.nl en op te vragen bij Bundeltje Liefde.


Klachten

Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij Bundeltje Liefde.


Algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Bundeltje Liefde
Bijgewerkt op 18-10-2021