Algemene voorwaarden Coaching

Hier vind je de voorwaarden die van toepassing zijn bij Bundeltje Liefde bij het volgen van coaching


Algemeen

 • De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de coaching van Bundeltje Liefde.
 • Onder klant wordt verstaan degene die graag ondersteuning krijgt.
 • De coaching kan bijvoorbeeld gaan om gesprekken over elk gewenst onderwerp, praten over een bevalling, op maat aanleren van ontspanningstechnieken, enzovoorts. De hulpvraag van de klant dient als start voor het bepalen van de inhoud van de coaching.

De coaching

 • De coaching wordt gevolgd door een individu of samen met partner.
 • De coaching is naar wens in te vullen door de klant. Dit kan gaan om 1 (telefonische) afspraak, maar ook om een aantal contactmomenten.

Inschrijving

 • Aanmelding voor de coaching gebeurt via het contactformulier op de website, e-mail of telefonisch.
 • Na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist binnen 4 werkdagen, een bevestiging van aanmelding op het opgegeven e-mailadres.
 • Wanneer de klant na 4 werkdagen na het versturen van de aanmelding geen bevestigingsmail heeft ontvangen, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Bundeltje Liefde via email: info@bundeltjeliefde.nl (check altijd eerst even je spambox).
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Correspondentie

 • Alle correspondentie verloopt via email en/of whatsapp. Bij wijziging van e-mailadres en/of telefoonnummer, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@bundeltjeliefde.nl.

Aansprakelijkheid

 • Bundeltje Liefde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de klant naar de afspraak worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na de geplande afspraak.

Medische conditie van de cursist

 • De klant dient zelf in te schatten of deelname aan de coahing mogelijk is. Bundeltje Liefde is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de klant. Ondanks dat Bundeltje Liefde de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.

Betaling

 • Indien er gebruik gemaakt wordt van het tarief per kwartier, wordt de factuur na afloop van de afspraak opgemaakt en per email of whatsapp verstuurd.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van een offerte op maat in verband met vastgestelde afspraken, dan dient deze factuur binnen 7 dagen na versturen te worden voldaan.

Annulering door de klant

Wanneer de klant door omstandigheden niet kan op de geplande afspraak dient zij Bundeltje Liefde hiervan direct op de hoogte te brengen. Idealiter graag minimaal 24 uur van te voren.


Annulering door Bundeltje Liefde

 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht voor om de afspraak te annuleren of op te schuiven in geval van overmacht. De klant wordt hierover uiteraard bericht. Een eventueel betaalde factuur kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende afspraak.
 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht om een afspraak te annuleren indien Jannicke als doula aanwezig is bij een geboorte van een doula-cliënt. Indien dit het geval is, zal de afspraak op een andere datum/tijdstip ingehaald worden.

Vertrouwelijkheid

Bundeltje Liefde zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De verstrekte gegevens zullen 3 maanden na einde van de coaching worden vernietigd.


Tarieven

De tarieven van de coaching zijn te vinden op de website www.bundeltjeliefde.nl en op te vragen bij Bundeltje Liefde.


Klachten

Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij Bundeltje Liefde.


Algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Bundeltje Liefde
Bijgewerkt op 30-12-2023