Cadeaubon voorwaarden

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden te vinden die van toepassing zijn op de gedrukte cadeaubonnen die verstrekt wordt door Bundeltje Liefde.

  • Iedere geprinte cadeaubon is voorzien van een uniek nummer. Dit nummer wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon met de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van het nummer) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Bundeltje Liefde te worden verstrekt. Bundeltje Liefde behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
  • De cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar voor diensten of producten die door Bundeltje Liefde worden geleverd en is niet voor geld inwisselbaar.
  • Mocht uw factuur hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de cadeaubon(nen), dan dient u dit verschil te betalen.
  • Het is niet toegestaan de cadeaubon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).